انتشار دانش و منابع

انتشار منابع باز و سورس ها

Open Source

در این قسمت رادشید سعی نموده جهت اعتلای دانش فنی و عمومی, اقدام به نشر قسمتی  از سورسها و منابع  پروژه های انجام شده توسط رادشید نماید.

این منابع که غالبا از درجه اهمیت و امنیتی از حالت عدم اتنشار خارج شده اند  جهت استفاده عموم در وب سایت رادشید قرار میگیرد.

در صورتی که کاربران در مورد منابع منتشر شده سوالی دارند میتوانند در همین قسمت مطرح نمایند و در صورت امکان حتما کارشناسان رادشید به آن جواب خواهند داد.

منابع انشار داده شده حول محور تخصص های الکترونیک و نرم افزار خواهد بود که امید آن است که کاربران بتوانند از این منابع استفاده نمایند.

نکته: لازم به ذکر است کلیه اطلاعات انتشار یافته شده دارای ساختار و قوانین انتشار منابع باز نیستند و همگی آنها صرفا توسط کارشناسان رادشید نوشته نشده است و قسمتی از آنها نیز از منابع دیگر استفاده شده و  صرفا جمع بندی, تست , ویرایش و یا اضافه گردیده است.