ماژول USB:
به راحتی برد و دستگاه تولیدی خود را به خروجی USB مجهز نمایید.
یكی از مشكلات مهندسان الكترونیك نبود پورت COM بر روی اكثر لپ تاپ ها و مادر بورد كامپیوترهای امروزی است. چرا كه ارتباطات Serial در طراحی مدارات الكترونیكی یكی از استانداردهای شناخته شده و پركاربرد می باشد. در این شرایط است كه ماژول USB to com رادشید تمامی مشكلات را با انتقال اطلاعات بر روی پورت USB كه در هر كامپیوتر امروزی دیده می شود به راحتی حل نموده است.
بدین نحو كه طراحان دستگاههای الكترونیكی به راحتی می توانند اقدام به طراحی بردهای خود بر اساس ارتباطات سریال نموده و از طریق ماژول USB to com رادشید دستگاه مربوطه را به پورت USB  كامپیوتر وصل نمایند.
آنچه در این میان اشتیاق طراحان الكترونیك و مشتریان را جهت تهیه این ماژول افزایش داده است این است كه طراح در ارتباطات خود با كامپیوتر نیاز به هیچ تغییر اضافه یا شبیه سازی دیگر جهت گفتگو با پورت USB  به ویژه از سمت  كامپیوتر و نرم افزار ندارد و به راحتی تمام گفتگوهای بین كامپیوتر و برد خود را بر اساس پورت COM/Serial انجام می دهد  و به راحتی می تواند دستگاه تولیدی خود را به پورت USB  مجهز نماید.
كاربردها:
با توجه به اینكه ماژول USB to com رادشید می تواند برای مجهز نمودن هر دستگاهی كه قصد انتقال یك ارتباط سریال را به كامپیوتر دارد استفاده شود بنابراین كاربردهای این ماژول بسیار فراتر از ذكر موارد آن است. با این وجود جهت ملموس تر نمودن برخی از این كاربردها به چند مورد زیر اشاره می شود:

  • مجهز نمودن برد و دستگاه اندازه گیری دما به پورت USB
  • مجهز نمودن برد و دستگاه رطوبت سنج به پورت USB
  • مجهز نمودن برد و دستگاه نور سنج به پورت USB و انتقال اطلاعات آن از طریق USB به برد مربوطه
  • ساخت Programer

دانلود مشخصات فنی Usb to Com